Programa Caixa Proinfància

L’Obra Social “la Caixa” impulsa el programa  CaixaProinfància dirigit a famílies amb menors d’entre 0 i 18 anys en situació de pobresa i exclusió social.

L’objectiu  del programa es trencar el cercle de la pobresa que es transmet de pares a fills  i oferir als mes petits oportunitats de futur, treballem per aconseguir:

– Afavorir el desenvolupament de les competències dels nens i adolescents i les seves famílies que permetin millorar els seus processos d’integració social i autonomia.

– Promoure el desenvolupament social  i educatiu  de la infància i l’adolescència en el seu context  familiar, escolar i social.

– Desenvolupar i implementar un model d’acció social i educatiu integral que contribueixi a millorar les oportunitats de desenvolupament social i educativa de la infància i les seves famílies.

– Contribuir a sensibilitzar i mobilitzar a la societat en l’eradicació de la pobresa infantil.

 

A través de diferents serveis:

1.- Serveis pro educació

  • Reforç educatiu i equipament escolar.
  • Centres oberts
  • Campaments i activitats d’estiu.
  • Tallers educatius familiars

2.- Serveis pro salut.

  • Alimentació i higiene infantil.
  • Ulleres i audiòfons
  • Recolzament psicològic

L’Associació Educativa XERA des de l’any 2018 inclou el programa CaixaProinfancia en els seus serveis, oferint reforç escolar, tant de primària com secundaria i activitats de centre obert, creant un espai d’acompanyament educatiu i en lleure de tardes al barri de Sants Badal.