Diversitat Funcional

Acompanyament vocacional

Preu acompanyament: 5€ l’hora

Dimecres i divendres.

Dirigit a joves entre 14 i 25 anys i adults amb DI.

Acompanyem a joves i adults amb DI i del desenvolupament com també, a persones a l’atur en el procés de recerca, d’inscripció a cursos i/o tallers formatius (de música, informàtica, lectura, català fàcil, pintura, esports, etc )


Suport a l’autonomia a la llar familia

Aquest projecte és una iniciativa de Xera que lidera comptant amb la participació del Centre Serveis Socials de Numancia i amb la col·laboració del Tècnic de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de l’Ajuntament de Barcelona. Pretén potenciar l’autonomia de les Persones amb DF entre 15 i 30 anys.

El projecte és gratuït i es realitza en 2 línies d’intervenció:

– Una Treballadora Familiar que ajuda al participant al domicili i a la comunitat en horari convingut amb la família;

– Grups terapèutics amb families al Centre de Serveis Socials de Numancia.


Personal de Suport

Servei d’acompanyament domiciliari o fora de la llar per a persones amb una discapacitat intel·lectual (DI) superior al 33%.

Cost de 3€ l’hora, per qualsevol edat i residents a Catalunya. Des del febrer fins al desembre.

Telèfon

930 25 94 22

Adreça

Seu central: RAMBLA BADAL 121
CP 08028 Barcelona

Seu Olivereta: C/Carreras i Candi, 80
CP 08028 Barcelona