ASSOCIACIÓ

TRANSPARÈNCIA

Xera és una entitat de caràcter social, sense ànim de lucre que vincula la comunitat a col·lectius vulnerables i lluita pels seus drets. Per això volem donar exemple i ser transparents en totes les nostres formes.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

Aquests són els diferents ODS que Xera s’ha compromès a treballar durant aquesta dècada.

Mirada global

Tenim una responsablitat medioambiental i donem suport a l’economia solidaria.

Alimentari

Donem suport a les economies comunitàries i en especial a les cooperatives de consum agroalimentari i de proximitat; especialment durant les trobades d’entitats i les activitats d’estiu.

Energia, aigua i subministraments

A les activitats on utilitzem l’aigua, intentem no malbaratar cap litre, a més d’incidir en el èmfasis del seu control i la seva importància a nivell ambiental. Si utilitzem el local de l’entitat apliquem mesures de control dels subministraments, especialment la calefacció/refrigeració i l’ús de l’aigua.

Prevenció de residus

La documentació lliurada a les participants serà de paper reciclat, intentem trobar una impremta amb caràcter sostenible medint el nombre de còpies en paper de materials de comunicació.

Mobilitat i espai públic

Respecte als desplaçaments potenciarem l’ús de la bicicleta i el transport públic a través del sistema integrat de transport metropolità de la ciutat.

Documents d’interès de l’associació

A Xera volem ser el més transparents possibles

MEMÒRIES XERA

Memòria anual 2022

Memòria anual 2021

Memòria anual 2018-2019-2020

BALANÇ DE SITUACIÓ

Balanç de situació 2021-2022

Balanç de situació 2020-2021

PLANS I PROTOCOLS XERA

Pla de voluntariat ENXERA'T

Pla d'igualtat

Pla estratègic 2019-2020

Protocol per a la prevenció i l'atenció a l'assetjament sexual

ALTRES PROJECTES DE XERA

Cartografia del barri Sants-Badal

A XERA comptem amb el suport de diferents entitats

Treballem en xarxa per fer crèixer el teixit associacitiu i comunitari de la ciutat