ACTIVITATS

Ofereix projectes i activitats per a persones amb Diversitat Funcional (DF) i a les seves famílies, amb un equip de professionals especialitzats.

Què fem?

Activitats que ofereix Xera en l’Àrea de Diversitat Funcional

Extraescolars

Des dels inicis de Xera sempre hem apostat per donar diverses activitats lúdiques i educatives per a persones amb DID (Diversitat Funcional)

Més informació

Entre d’altres:

  • Musicoteràpia: Taller artístic que utilitza la música i els seus elements: so, ritme, harmonia i melodia per promoure i facilita la comunicació, les relacions, els aprenentatges, els moviments i l’expressió del qui hi participen.
  • Alebrijes: Projecte artístic per a persones amb Diversitat Funcional. La seva finalitat és oferir un espai de creació artística, que esdevingui una via d’expressió tant verbal com no verbal, en la que les persones participants, se sentin còmodes, lliures, desinhibides i segures. 
  • Exploradors/es: Eslpai de dissabtes que intenta reforçar l’autonomia de les persones, la cohesió grupal, l’accés al lleure significatiu de les persones amb DF alhora que fomenta estones durant el cap de setmana de descans a les persones cuidadores. 

CONTACTE

mariana.ferri@ongxera.com (Mariana Ferri)

Xera t'acompanya

Suport professional per a les persones amb DF i les seves famílies. Pretén afavorir la seva vinculació i participació activa en activitats lúdiques, esportives… compartint espais amb persones no diagnosticades que tenen els mateixos interessos.

Més informació

CONTACTE

suport@ongxera.com (Santiago Sánchez)

Criança positiva

Volem ajudar a les famílies a trobar recursos que ajudin a gestionar els diferents problemes relacionats amb les limitacions dels seus fills i filles amb DID. Des de Xera oferim un conjunt d’accions dirigides a donar eines i estratègies psicoeducatives, amb la finalitat de dotar les famílies per enfrontar-se a les dificultats que limiten les relacions familiars.

Més informació

CONTACTE

cp@ongxera.com (Cristobal Torres)

Estades i casals

Programa respir

Sortides de cap de setmana i/o períodes vacacionals no lectius per a persones amb DF a diferents indrets de Catalunya.

Més informació

CONTACTE

estades@ongxera.com (Luisa Triviño)

Activitats d'estiu

Casals i colònies d’estiu de Xera, pensats per a infants, adolescents i joves amb diversitat intel·lectual. Ofereixen la possibilitat de gaudir de la naturalesa, la platja, la piscina, de tallers lúdics, esportius, musicals i molt més!

Més informació

CONTACTE

estades@ongxera.com (Luisa Triviño)

Teniu algún dubte?

Preguntes freqüents que ens feu de les activitats

El meu fill/filla té alta necessitat de suport (ràtio 1:1) es pot apuntar a unes colònies?

En principi Xera no treballa amb participants que necessiten una alta necessitat de suport, tot i que la coordinació pot valorar-ho i fer una nova proposta de pressupost.

Existeixen ajudes econòmiques per activitats de Xera?

Hi ha ajudes vinculades a Dincat i Diputació per activitats amb pernoctació (colònies). A l’estiu també es pot sol·licitar beques de l’Ajuntament de Barcelona i de Fundesplai (Federació Catalana de l’esplai). Ho pots sol·licitar a través de Xera.

Com apunto el meu fill/filla a Respirs/Colònies/Estades?

Xera publicarà calendaris de l’any i les famílies escolliran les activitats desitjades. Es farà una valoració del /la participant per ubicar-la en les activitats d’acord amb els seus interessos, necessitats i limitacions.

La subvenció de personal de suport és compatible amb ajudes de serveis socials?

Sí, sempre que la persona amb Diversitat Funcional rebi únicament el suport ràtio 1:1 de personal de suport.

Quines persones poden sol·licitar personal de suport?

Totes les famílies/tutores que convisquin amb persones amb Diversitat Funcional, amb un certificat de discapacitat igual o superior al 33%.

Per accedir a Criança Positiva quins requisits ha de complir la família del participant?

Que hi hagi un membre amb diversitat funcional amb edats entre els 4 i els 18 anys.