Publicacions

Memòria Anual
2018 – 2019 – 2020


Protocol per la prevenció
i atenció a l’assetjament sexual
i l’assetjament per raó de sexe en l’àmbit laboral


Pla Estratègic
2019-2021


Pla de voluntariat enXERA´t


Pla de Igualtat


Cartografia
del barri
Sant-Badal

Telèfon

930 25 94 22

Adreça

Seu central: RAMBLA BADAL 121
CP 08028 Barcelona

Seu Olivereta: C/Carreras i Candi, 80
CP 08028 Barcelona