L’Associació

Volem ser una entitat amb caràcter diferencial, prioritzant les bones pràctiques i garantir condicions laborals òptimes.

Història:

XERA neix com una associació educativa sense ànim de lucre el maig de 2009 i des de llavors s’ha desenvolupat a través de dos eixos estructurals: LA INCLUSIÓ sana i sensata de col·lectius exclosos, En concret: oferint programes d’atenció a persones amb diversitat funcional (DF), serveis complementaris en educació i oci per a infants i adolescents i tallers que fomenten el teixit comunitari del barri i la ciutat.

L’AUTOOCUPACIÓ integral i dinàmica per als socis i sòcies -extensible a persones participants i voluntàries mitjançant les nostres capacitats i trajectòries laborals per crear sinergies dins d’una mateixa plataforma de serveis.

Onze anys després de la seva fundació, aquests principis segueixen intactes assumint amb responsabilitat que hem crescut (en socis i sòcies, treballadors/es, participants i entitats patrocinadores), que ens omple com a professionals i persones i que volem seguir comprometent-nos en aquesta línia de treball que podem i volem assumir.

Missió:

XERA vol esdevenir una entitat atenta a les necessitats d’un entorn i poder transformar-les a través d’una resposta humana, efectiva i innovadora. La missió és assumir amb professionalitat i lideratge els espais buits de l’atenció i els serveis per als col·lectius més necessitats proposant eines idònies d’inserció social, generant valors a la societat que promouen la participació ciutadana, oferint atenció i igualtat d’oportunitats a diversos col·lectius que pateixen o són susceptibles de patir risc d’exclusió social.

Visió:

Volem ser una associació amb caràcter diferencial amb la premissa de prioritzar les bones pràctiques i garantir condicions laborals òptimes. Volem aconseguir un canvi de millora qualitativa-quantitativa per a cada participant, que augmenti la seva qualitat de vida, l’accés a les oportunitats, la vinculació sana amb la seva comunitat, promovent la ciutadania cap a la tolerància i el respecte a la diversitat.

Hola voluntari/a

Telèfon

930 25 94 22

Adreça

Seu central: RAMBLA BADAL 121
CP 08028 Barcelona

Seu Olivereta: C/Carreras i Candi, 80
CP 08028 Barcelona