El Personal de Suport a Domicili

Al cor de l’ONG Xera batega un compromís inquebrantable amb el benestar i l’empoderament de les famílies. A través d’un equip dedicat de Personal de Suport, XERA treballa incansablement per oferir una mà amiga i recursos valuosos a les famílies mitjançant el Programa Xera t’Acompanya.

Una de les bases dels projectes de XERA és l’enfocament en l’autonomia familiar, ja que una família unida i sòlida és un pilar fonamental per al creixement i el benestar de tots els seus membres.

En el cas de famílies amb fills i filles amb Diversitat Intel·lectual i Funcional (DIF), fomentar l’autonomia d’aquests usuaris és una situació encara més complexa. Estem parlant de casos d’autisme, TDAH, síndromes genètics, síndromes cromosòmics, altres síndromes rars, paràlisi cerebral i altres diagnòstics diversos.

En aquests casos, la total manca de preparació dels pares i mares per enfrontar-se a l’educació d’un nen o nena especial pot ser un important factor que afavoreixi la malaltia mental infantil, ja que les relacions dels individus amb el seu entorn immediat formen les bases del seu desenvolupament motor, cognitiu, social, afectiu i perceptiu. A més, un diagnòstic comporta una sèrie de canvis emocionals que poden alterar les relacions entre pares, mares i fills i filles.

La conciliació laboral, familiar i la vida personal també es veuen compromeses, ja que el curó de les persones amb Diversitat Funcional i Intel·lectual en situació de dependència comporta, sovint, situacions greus de sobrecàrrega per a les famílies. També es veuen perjudicats el desenvolupament dels nens i les nenes amb DIF, que tenen menys oportunitats de viure una vida autònoma i independent i de participar activament en activitats lúdiques i esportives.

Pensant a oferir recursos i mitjans necessaris per evitar aquests problemes o reduir-ne els danys, XERA ofereix un Professional de Suport a Domicili. Els objectius del programa són:

– Oferir un temps de descans (Respir) per a les famílies, evitant problemes de sobrecàrrega física i emocional.
– Vetllar perquè el tracte que rebi el nen o la nena i l’estimulació de l’entorn siguin ideals per al seu desenvolupament, creant entorns feliços i que potenciïn els bons hàbits.
– Utilitzar la rutina del nen i de la família com a mitjà per fomentar el desenvolupament de les habilitats comunicatives, socials, de joc i d’autonomia personal.

En què consisteix el programa i com sol·licitar-lo?

El/la Professional de Suport és un servei que ajuda la família en la conciliació laboral i familiar.

Les famílies que tinguin a càrrec una Persona amb Diversitat Funcional i Intel·lectual (mínim del 33%) de qualsevol edat poden sol·licitar mitjançant documentació oficial de l’entitat un/a Professional de Suport en determinades hores del dia, de la setmana i del mes.

El servei s’oferix de diumenge a diumenge al llarg de tot l’any, mitjançant sol·licitud prèvia, a costos molt baixos (fins a 3€ l’hora).

En el seu horari d’atenció directa, el/la professional podrà, per exemple, recollir l’usuari o usuària a casa i dur-lo o dur-la a l’escola, de l’escola a casa, o bé realitzar alguna activitat lúdica, segons demani la família.

Atenció: el nombre d’hores anuals que la família pot sol·licitar és limitat.

La sol·licitud s’envia a través del correu electrònic suport@ognxera.com o trucant al 930 25 94 22.

XERA. Amb cada pas que fem, estem creant un impacte durador a la comunitat i construint un futur més brillant per a tothom.