Associació

QUI SOM?

Xera és una associació que dona respostes creatives a les necessitats de col·lectius en situació de vulnerabilitat i exclusió.

Busca una plena inserció per garantir els seus drets socials, a travès d’una participació activa i de vinculació real amb la comunitat.

“Volem ser una entitat amb caràcter diferencial prioritzant les bones pràctiques i garantir condicions laborals òptimes.”

Valors que formen XERA

Ens caracteritzem per una sèrie de valors que ens defineixen

Educació Integral 360º

Entenem l’educació com un fet que impliquen els diferents àmbits que integren la personalitat del nen/a i posem els mitjans per a potenciar-los. Estem adherits a la xarxa educació 360º de la fundació Bofill i Diputació de Barcelona de qui rebem directrius i suggeriments per comprometre diferents agents al procés educatiu de cada integrant.

Perspectiva de gènere

A Xera vetllem per que cada participant i professional pugui assolir i desenvolupar el seu gènere sense cap premissa inicial de capacitats o trets culturals. Busquem adoptar i nodrir un feminisme entès com lluita contra les desigualtats heretades.

Aconfessionalitat

Xera és aconfessional respecte les diverses religions tant dels professional com de les persones participants. Això implica que el centre, com a tal, no prendrà posicions religioses o agnòstiques, sinó un total respecte per les creences de cada persona.

Llengua d’aprenentatge

S’utilitza el català com a primera llengua i se’n reforça l’aprenentatge mitjançant processos d’immersió i textos adaptats a cada necessitat. La llengua catalana serà utilitzada com a llengua principal (no única) en totes les actuacions administratives del centre. Xera vetlla per adequar els seus mitjans i recursos per a què no es produeixi cap tipus de discriminació en l’ús i en l’aprenentatge de les dues llengües oficials, el català i el castellà. A més, te vigent permanentment una comissió de tractament de possibles desigualtats.

Pluralisme ideològic

Xera vol respectar totes les ideologies i creences que estiguin basades en la defensa dels drets humans, en el respecte i en la llibertat de culte.

Democràcia

Estem en una societat democràtica i el centre ha d’introduir l’alumnat i a l’equip de professionals a la realitat social, fent-los conèixer les diverses opcions i estimulant els valors de la democràcia: solidaritat, tolerància, actitud de diàleg, esperit crític, responsabilitat i educació per la pau.

Diversitat

Xera elabora criteris i adapta formes organitzatives que afavoreixin els processos d’ensenyament/aprenentatge i l’adequació a la diversitat dels participants. Ho fa mitjançant la via inclusiva a la gran part de les seves activitats, amb els suports i adaptacions necessàries, com també organitza dinàmiques i/o campanyes de sensibilització de col·lectius excloses a altres col·lectius.

Gestió institucional

Potenciem la participació en la gestió de Xera, de manera que tota la comunitat educativa (famílies, escoles i altres entitats) hi intervinguin d’acord amb tot allò que permet la legislació vigent.

Interculturalitat i cohesió social

L’entenem com l’acció global dirigida a cada participant per tal de preparar-los per viure en una societat multicultural, evitant l’etnocentrisme i la xenofòbia.

Ecologisme

Xera vol ser activa en la defensa de l’entorn mediambiental i vol ensenyar a la societat més pròxima a prendre consciència i a actuar per preservar-lo. I ho fem principalment a les activitats als horts que tenim en cooperació amb agents del barri.

Educació en les tecnologies

Vivim en una societat canviant degut als avenços tecnològics i a Xera, sempre que els recursos ho permetin, els ha d’incorporar dins les competències bàsiques.

A XERA comptem amb el suport de diferents entitats

Treballem en xarxa per fer crèixer el teixit associacitiu i comunitari de la ciutat

Objectius de Desenvolupament Sostenible

Aquests són els diferents ODS que Xera s’ha compromès a treballar durant aquesta dècada.

Mirada global

Tenim una responsablitat medioambiental i donem suport a l’economia solidaria.

Alimentari

Donem suport a les economies comunitàries i en especial a les cooperatives de consum agroalimentari i de proximitat; especialment durant les trobades d’entitats i les activitats d’estiu.

Energia, aigua i subministraments

A les activitats on utilitzem l’aigua, intentem no malbaratar cap litre, a més d’incidir en el èmfasis del seu control i la seva importància a nivell ambiental. Si utilitzem el local de l’entitat apliquem mesures de control dels subministraments, especialment la calefacció/refrigeració i l’ús de l’aigua.

Prevenció de residus

La documentació lliurada a les participants serà de paper reciclat, intentem trobar una impremta amb caràcter sostenible medint el nombre de còpies en paper de materials de comunicació.

Mobilitat i espai públic

Respecte als desplaçaments potenciarem l’ús de la bicicleta i el transport públic a través del sistema integrat de transport metropolità de la ciutat.

QUÈ HEM ACONSEGUIT

Xera va nèixer per la necessitat de la inclusió sana i assenyada de col·lectius exclosos, en concret: Oferint programes d’atenció a persones amb Diversitat Funcional (DF), serveis complementaris en educació i oci per a infància i adolescència i tallers que fomentin el teixit comunitari del barri i de la ciutat.

2010:Primers passos

A la terrassa d’un pis al C/ Mare de Deu de Loreto,1 a Girona; Xavi, Diego, Silvia i Santi creen Xera desprès de 4 mesos de reunions i propostes d’estatuts. La primera reunió la vam tenir al centre de serveis socials de Salt per demanar un espai per poder oferir extraescolars a nois i noies amb discapacitat.

2013:Primera seu

Obrim la seu al C/ Bassegoda de Barcelona, realitzem el programa Personal de Suport i el Coneix Barcelona (per famílies amb algun membre amb discapacitat) amb una vintena de participants de Sants, El Prat i l’Hospitalet de Llobregat.

2014: Primer taller per a adolescents

Oferim el primer taller dirigit a adolescents al districte de Sants-Montjuïc. Es tractava del Còmic Collage, un taller de creació de vinyetes a partir de retalls de més 300 còmics rebuts per una donació d’un veí del barri. Ara al 2022 continuem oferint el taller de manera gratuïta a nens i nenes del districte.

2017: Arribem als 100 participants anuals!

Signem conveni amb la Fundació Jordi Sierra i Fabra per poder traslladar la nostra seu social del C/Bassegoda al C/Carreres i Candi, davant de la plaça de l’olivereta; seguim ampliant el nombre de participants i de les activitats, arribem a 100 participants anuals. I “la guinda del pastel” va ser la subvenció de la ONCE per adquirir vehicle adaptat completament nou.

2020: Any de reinvencions

Any de covid, restriccions i reinvencions. Xera proposa la cartografia del barri amb una ruta inclusiva que va resultar un punt de trobada i un punt de partida per una nova co-implicació amb la comunitat, per poder treballar en xarxa pels objectius d’enfortiment d’un nou teixit associatiu.

Documents d’interès de l’associació

A Xera volem ser el més transparents possibles

Memòria anual 2021

Memòria anual 2018-2019-2020

Protocol per a la prevenció i l'atenció a l'assetjament sexual

Pla estratègic 2019-2020

Pla de voluntariat ENXERA'T

Pla d'igualtat

Cartografia del barri Sants-Badal