ACCIÓ COMUNITÀRIA

Proposem una mirada comunitària, facilitant i impulsant col·lectivament diversos processos de participació, relació i cooperació amb altres protagonistes del territori, enfortint el teixit social i associatiu. 

Què fem?

Apliquem la mirada comunitària cap a dintre de l’entitat:

Promovent la participació de les persones que atenem a través de metodologies participatives per recollir la seva veu i definir conjuntament el contingut de les activitats. 

Facilitant l’accés a la informació rellevant del territori (que ens arriba dels espais de relació dels que participem) a les persones participants que atenem.

Vinculant als nostres professionals amb els espais sectorials de treball existents per promoure la interrelació amb altres recursos i agents clau del territori que treballin amb els mateixos col·lectius d’intervenció.

Afavorint la col·laboració i la coproducció entre els projectes de l’entitat. 

Acompanyant processos d’autoorganització de les persones que atenem per a promoure l’empoderament col·lectiu. 

Apliquem la mirada comunitària en interrelació amb el territori:

Participant activament en diferents espais de treball del territori:

  • Grup Impulsor d’Activitats i Festes de Sants – Badal.

  • Xarxa d’Equipaments i Serveis de Sants-Badal.

  • Xarxa d’Infància de Sants: Grup Motor de la Xarxa d’Infància de Sants i Comissió de comunicació

  • Taula d’Adolescents i Joves de Sants: Comissió d’Educació Afectiva i Sexual

  • Grup de Treball d’Educació Comunitària de Sants – Montjuïc.

  • Taula de Salut Mental de Sants – Montjuïc: Comissió d’Interculturalitat i Salut mental

  • Taula d’Acció Social Territorial (TAST) de Sants.

  • Taula Radars de Sants.

 Treballant en xarxa amb serveis, recursos i entitats del territori per respondre conjuntament a les necessitats detectades, fer derivacions i oferir recursos i espais.

Coproduint nous projectes i actuacions que donin respostes comunitàriament als reptes identificats de manera col·lectiva. 

Acompanyant processos d’autoorganització de les persones que atenem per a promoure l’empoderament col·lectiu.