ACCIÓ COMUNITÀRIA

Àrea de nova creació que es proposa promoure processos de participació, relació i cooperació amb l’objectiu de respondre a les necessitats de la comunitat i fer barri.

Què fem?

Apliquem la mirada comunitària cap a dintre de l’entitat:

Promovent la participació de les persones que atenem a través d’assemblees i reunions per recollir la seva veu i definir conjuntament el contingut de les activitats.

Propiciant el coneixement dels actors i serveis del territori als nostres professionals perquè puguin facilitar la informació a les persones que atenem.

Afavorint la col·laboració i la coproducció entre els projectes de l’entitat.

Acompanyar processos d’autoorganització de les persones que atenem.

Apliquem la mirada comunitària en interrelació amb el territori:

Participant activament en diferents espais de treball del territori:

  • Grup Motor Sants – Badal
  • Xarxa Badal_Dinamització Comunitària de Badal
  • Grup Motor de la Taula d’Infància Sants
  • Taula d’Infància Sants
  • Taula de Joves i Adolescents de Sants
  • Grup de Treball d’Educació Comunitària de Sants – Montjuïc
  • Taula de Salut Mental de Sants – Montjuïc
  • Taula d’Acció Social de Sants – Zona Centre

 Treballant en xarxa amb serveis, recursos i associacions del territori per respondre conjuntament a les necessitats detectades, fer derivacions i oferir espais.

Coproduint nous projectes i activitats que responguin de forma comunitària a les necessitats detectades col·lectivament.