CANAL ÈTIC

El Canal ètic és la via que permet a les persones treballadores, col·laboradores i a la resta de persones o entitats que es relacionen amb Xera, comunicar incidències i irregularitats amb relació al compliment del sistema de seguiment i  gestió del Compliance de l’Associació Educativa Xera.

Per què s’ha creat aquest canal?

T’expliquem

Per enfortir la integritat del sector associatiu

La bústia neix amb l’objectiu d’afavorir el compliment dels principis o les regles ètiques i de bon govern i administració que han de seguir les associacions del Tercer Sector.

Com a mitjà de prevenció de conflictes

Es tracta d’un canal segur i bidireccional que promou la col·laboració entre Xera i les persones treballadores i vinculants per cultivar els valors ètics a través de la participació.

Per garantir la confidencialitat de les comunicacions i l'indemnitat de la persona col·laboradora

La bústia garanteix en tot moment la confidencialitat. La persona que fa la comunicació té dret a la protecció eficaç de la seva identitat i integritat laboral.

CANAL ÈTIC

Per denunciar alguna mala praxis a Xera